Opravy eurooken

Specializujeme se na opravy eurooken

 

Jsou propracovanější verzí zdvojených oken, která se instalovala do panelových domů ve druhé polovině 20. století. Ta vykazovala značné nedostatky po stránce tepelně a zvukově izolační. Současná dřevěná euro okna netvoří sešroubovaná okenní křídla, jak tomu bylo u oken zdvojených, ale slepené vícevrstvé dřevěné lamely, které zaručují tvarovou stálost profilů. Kvalitativním posunem je instalace izolačních dvojskel, jejichž prostor je plněn inertním plynem a také samotné dotěsnění funkčními těsnícími prvky.

Euro okna jsou náchylnější k poškození, než okna z jiných materiálů. Aby byla jejich životnost co nejdelší, je potřeba o ně důkladně pečovat a pravidelně kontrolovat stav ochranného nátěru. Tato základní údržba by se měla provádět minimálně jednou ročně. Udržovací sady lze u nás objednat.

Poškozeno krupobitím

Poškozeno krupobitím.

 

K poškození dochází například při krupobití, kdy malé ledové částečky svou kinetickou energií narušují povrchovou úpravu dřevěných prvků okna, vznikají zde mikropraskliny, kterými pak proniká vlhkost přímo do dřeva. Časté je také mechanické poškození okenního rámu při násilném vniknutí do objektu.

Poškozeno krupobitím

Zde nebyl použita renovační sada po zasažení kroupami a barva se zde úplně oddělila od povrchu.

 

Teplotní výkyvy, sluneční záření, zestárnutí povrchu barvy a její úbytek o 10 µm za rok (pokud nedochází k údržbě povrchu, může to být až 20 µm za rok).

Při poškození euro oken je důležité použít co nejdříve renovační sadu a povrch ošetřit. Tím zamezíte prostupu vlhkosti do dřeva a zvýšení poškození euro oken.

Pokud se toto ošetření zanedbá, je nutné provést celkovou renovaci euro oken nebo dveří. Při celkové renovaci euro oken se musí odstranit silnovrstvá lazura z exteriérové části až na čistou dřevní hmotu. Po odstraněné nátěrů se provede izolace V spáry plničem příčného dřeva. Pak se použije hloubková a barevná impregnace proti houbám, škůdcům a plísním. Jako konečná povrchová úprava euro oken se provádí silnovrstvá lazura.

Pokud náš zákazník má dům pojištěný proti živelným pohromám pomůžeme mu s řešením pojistné události. Jsme schopni zpracovat odborný posudek na okna nebo dveře.

Opravy a úpravy na euro oknech jsem schopni ještě zajistit tyto: změna otvírání okna z otvíravého a otvíravě sklopné. Dále výroba nových křídel do stávajícího rámu, výměna izolačních skel, montáž okapnic, výměnu těsnění.

  • Renovace euro oken a dveří provádíme v Praze.
  • Renovaci euro oken a dveří provádíme v Plzni.
  • Renovaci euro oken a dveří provádíme v Berouně.
  • Renovaci euro oken a dveří provádíme v Kladně.
  • Renovaci euro oken a dveří provádíme v Rakovníku.

Pro nezávaznou konzultaci a cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat

 

Jakým způsobem probíhá renovace eurooken?