Opravy špaletových oken

Specializujeme se na opravy a renovace špaletových oken

 

Nástupce jednoduchého okna. V pohledu do minulosti se jedná o nejčastější konstrukční řešení výplně okenního otvoru. Špaletové okno je složeno ze dvou jednoduchých oken spojených kovovou pásovinou nebo dřevěným ostěním. V samém prvopočátku byla špaletová okna usazována do obvodových zdí staveb, a to po jednotlivých segmentech. Až postupem času došlo ke kompletaci před jejich usazením a finálním zabudováním. Proměnou prošlo i samotné otevírání okenních křídel. Původně se křídla umístěná na vnějším plášti budovy otevírala směrem do venkovního prostoru. Bylo tomu tak z důvodu ryze praktického. Okenní rámy postrádaly těsnící prvky, takže při silném nárazovém větru byla okenní křídla přitlačována touto silou, čímž docházelo k jejich dotěsnění.

Nevýhodou tohoto systému byla špatná manipulace s otevřeným vnějším oknem a nadměrné opotřebení povrchové úpravy okenních rámů a křídel vlivem klimatických podmínek. Reakcí na to, bylo konstrukční řešení, které umožňovalo otevírání obou oken směrem do místnosti. Rozměr vnitřního okna se zvětšil, čímž vznikl prostor pro otevírání venkovních křídel opačným směrem. Dále došlo k zapuštění venkovního rámu okna do pláště budovy a instalaci těsnění. Jediným neduhem špaletových oken byla velká mezera mezi oběma rámy, kde docházelo k cirkulaci a ochlazování vzduchu v zimních měsících. V současnosti je toto při rekonstrukci nebo výrobě špaletových oken řešeno izolačním dvojsklem a propracovanějšími silikonovými těsnícími prvky. Špaletová okna jsou nedílnou součástí historických budov a vesnických stavení, kde jejich vizuální projev dokresluje výjimečnost stavitelů z dob dávno minulých.

Oprava špaletového okna

 

Poškození špaletových oken je v důsledku vlivů povětrnostních podmínek. Na nátěry oken a dveří působí UV záření a způsobuje stárnutí nátěrů oken a dveří. Dalším významným vlivem je vlhkost. V důsledku stárnutí nátěrů oken se v nátěrech objevují drobné mikropraskliny a přes ně vniká vlhkost do samotného dřeva. V několika málo případech se jedná i o hnilobu. Poškození vznikají i v důsledku mechanického poškození jako je například u dveří v oblasti zámku.

Poškození špaletových oken lze předcházet pravidelnou údržbou oken a dveří. Tuto údržbu oken, dveří lze provádět takzvanými renovačními sadami, které po nanesení přípravku zacelí mikropraskliny v nátěrech oken. Renovační sady lze u nás také objednat. Pokud už jsou praskliny v nátěrech viditelné okem lze u špaletových oken tyto praskliny přetřít jednou tenkou souvislou vrstvou nátěru. Té se říká udržovací nátěr.

Oprava špeletového okna

 

Repasí špaletových oken se rozumí celkové odstranění nátěru starých oken nebo dveří. Povrch oken se pak musí důkladně obrousit. Případné poškozené či zcela chybějící dřevní hmota nahradí výspravou z nového dřeva. Drobné praskliny se tmelí. Tato fáze přípravy povrchu špaletových oken nebo dveří je velice důležitá. Kvalita povrchu určuje finální vzhled špaletových oken nebo dveří. Dalším krokem je nátěr základní barvou, ta většinou obsahuje impregnaci dřeva proti plísním, houbám nebo škůdcům. Finální nátěr oken nebo dveří se provádí syntetickými barvami v jedné nebo dvou vrstvách nátěru.

Při repasi špaletových oken lze také zlepšit tepelné vlastnosti. To se provádí zateplením špaletových oken. Provádí e dvěma způsoby. První je použití dvojskel, zde se musí nejdříve špaletová okna profrézovat na větší hloubku skla a z venkovní strany použijeme dřevěné lišty pro přirozený vzhled oken. Pro zlepšení těsnosti oken používáme dva druhy těsnění. Těsnění pro špaletová okna je frézované s drážkou pro lepší vedení a držení těsnění. Silikonové těsnění špaletových oken je nejvhodnější. Takzvané švédské těsnění je pouze nalepovací používá se jen v případek kdy není možné použít těsnění frézované.


Renovace špaletových oken a dveří provádíme v Praze.
Renovaci špaletových oken a dveří provádíme v Plzni.
Renovaci špaletových oken a dveří provádíme v Berouně.
Renovaci špaletových oken a dveří provádíme v Kladně.
Renovaci špaletových oken a dveří provádíme v Rakovníku.


Pro nezávaznou konzultaci a cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat

Jak probíhá renovace špaletových oken?